ANBI-status

Doelstelling

Studenten voor Leiden is een lokale politieke partij en stelt zich tot doel mee te doen aan lokale verkiezingen. In de vertegenwoordiging in de lokale politiek heeft SVL in het bijzonder oog voor de belangen van jongeren, studenten en starters maar wil vanuit die positie de belangen van alle Leidenaren behartigen.

Bestuur

De partij kent als vereniging een bestuur bestaande uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Andere bestuursfuncties kunnen worden aangesteld indien nodig. Het bestuur is parttime en staat los van de fractie in de Leidse gemeenteraad.

Financiƫle verantwoording

SVL is als politieke partij volledig afhankelijk van ledencontributie en donaties. Donaties worden conform de regels vermeld.

Beloningsbeleid

Bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Adviesraad
De leden van de Raad van Advies genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.