Joost
den Hoed

Voorzitter

Joost is de voorzitter van Studenten voor Leiden. Binnen het bestuur is hij de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken en het team. Hij is 21 jaar oud, derdejaarsstudent Geschiedenis en lid van L.S.V. Minerva en S.M.G. 'Sempre Crescendo'.

voorzitter@studentenvoorleiden.nl