Merel
Gorter

Secretaris

Merel vervult de functie van secretaris binnen het bestuur. Ze houdt zich bezig met de ledenadministratie, het notuleren tijdens vergaderingen en de rest van het administratieve werk. Ze is 20 jaar en zit momenteel in haar tweede jaar rechtsgeleerdheid aan de universiteit Leiden. Buiten haar studie is ze actief bij de studentenverenigingen S.M.G. ‘Sempre Crescendo’ en L.S.V. Minerva.


secretaris@studentenvoorleiden.nl