Eva
Ulmann


In 2017 verhuisde ik naar Leiden om hier te beginnen aan een studie Geneeskunde. In mijn vijf Leidse studentenjaren, waarin ik via commissies en besturen actief lid werd bij twee studentenverenigingen, ontdekte ik onder Leidse studenten een grote maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse. Vanaf 2022 hoop ik vanuit Studenten voor Leiden te kunnen bijdragen aan een beter woonklimaat in onze stad, een ambitieus duurzaamheidsbeleid, meer vrijheid voor horecaondernemers en een betere infrastructuur voor voetgangers en (brom)fietsers in Leiden, met meer inspraak voor studenten, starters en jongeren in onze gemeente. Laten we optimaal gebruikmaken van het kenniskapitaal van onze stad door jongeren, studenten en starters een stem te geven in de gemeenteraad. Samen maken we Leiden nog mooier, duurzamer en inclusiever!