Guido
Welling


Vanaf plek 11 ondersteun ik SVL met het vertegenwoordigen van studenten in de gemeenteraad. De woningcrisis en het vergroenen van Leiden zijn thema’s die studenten aan het hart gaan. Juist studenten moeten een stem hebben, en kunnen bijdragen, om dit op te lossen.