Infrastructuur

Een betere infrastructuur voor voetgangers, fietsers en bromfietsers in Leiden.

  1. De verkeerssituatie in Leiden is onveilig voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. De Leidse politiek heeft hier de laatste jaren structureel te weinig aan gedaan.
  2. De ambitie om de stad te laten fietsen moet hand in hand gaan met veilige infrastructuur. Het wegennet moet door middel van samenwerking met verschillende bewoners flink op de schop.