Woonklimaat

Een beter woonklimaat voor alle inwoners van onze stad, in het bijzonder voor studenten, starters en jongeren.

  1. Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om in Leiden woonruimte te vinden, zowel voor jongeren en studenten als voor starters. De gemeente moet zorgen voor meer betaalbare woningen, in plaats van dure panden in de stad. Studenten voor Leiden wil juist meer inzetten op woningbouw voor deze groepen.
  2. Er heerst veel onrust tussen vaste bewoners en studenten in de stad, zowel in het centrum als daarbuiten. Studenten voor Leiden wil dat zowel studenten als andere inwoners van Leiden een prettige woonsituatie hebben. Daarom moeten er duidelijke afspraken komen zodat beide groepen weten waar ze aan toe zijn.