Speerpunten

Participatie

Meer inspraak, betrokkenheid en aandacht voor studenten, starters en jongeren in onze gemeente.

Woonklimaat

Een beter woonklimaat voor alle inwoners van onze stad, in het bijzonder voor studenten, starters en jongeren.

Duurzaamheidsbeleid

Een ambitieus en haalbaar duurzaamheidsbeleid voor alle Leidenaren.

Infrastructuur

Een betere infrastructuur voor voetgangers, fietsers en bromfietsers in Leiden.

Horeca

De horecaondernemers moeten de vrijheid krijgen om van Leiden een bruisende stad te blijven maken.